Wednesday, June 4, 2014

SURAT PERJANJIAN SEWA KENDERAANSURAT PERJANJIAN SEWA KENDERAAN ini adalah dibuat pada;
Tarikh:___________________________Diantara:________________________________________ (Pemilik Kenderaan) dan Penyewa: ____________________________________________________ NO/KP_________________________________   (yang mana selepas ini sebagai PENYEWA kenderaan).
BUTIR – BUTIR KENDERAAN
MODEL KENDERAAN: ________________________
NO PENDAFTARAN KENDERAAN: ___________________  
BERMULA TARIKH SEWA: _________________ JAM _________________ SEHINGGA TARIKH SEWA:  _______________ JAM _______________.
DENGAN INI ADALAH DIPERSETUJUI SEPERTI BERIKUT:
1. Harga sewa kenderaan ini adalah RM____________ / hari / jam.
2. KAMI berhak menuntut bayaran tambahan jika kenderaan ini lewat dikembalikan selepas tamat tempoh sewa seperti di atas pada kadar RM 15.00 / jam.
3. Kenderaan ini tidak digunakan untuk segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan undang-undang Negara Malaysia.
4. PENYEWA adalah bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku penyalahgunaan kenderaan ini seperti terlibat dengan segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan undang-undang Negara Malaysia.
5. Adalah menjadi tanggungjawab PENYEWA untuk membayar semua saman,kompaun atau denda dalam tempoh sewa seperti di atas.
6. KAMI berhak menuntut sebarang gantirugi jika berlaku sebarang kerosakan /kemalangan yang melibatkan kenderaan tersebut dalam tempoh sewa seperti di atas.
7. Sekiranya kenderaan tidak ditemui/ hilang/ rosak teruk samada sewaktu/ selepas tempoh sewa kenderaan ini seperti di atas, PENYEWA adalah bertanggungjawab untuk menanggung segala kos yang dikeluarkan oleh KAMI yang melibatkan kenderaan ini.
8. KAMI berhak meminta/ menyimpan salinan Kad Pengenalan/ Lesen Memandu/Kad Pelajar /Kad Pekerja PENYEWA kenderaan ini untuk tujuan rujukan.

TARIKH:                                                                 
NO KENDERAAN:

MODEL:

MAKLUMAT PENYEWA

NAMA: _____________________________________________________________________________
NO K/P: _______________________ 
TEL H/P: __________________ TEL PEJ: __________________ TEL RUMAH: __________________

ALAMAT RUMAH: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ALAMAT PEJABAT: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
RUJUKAN PENYEWA:

NAMA:______________________________________________________________________________

TEL H/P:___________________                                      TEL PEJABAT:_________________________ 

AKUAN PIHAK PENYEWA:

Saya __________________________________ No Kad Pengenalan______________________ telah membaca dan memahami syarat surat perjanjian sewa kenderaan yang bernombor pendaftaran _________________ dan berjanji mematuhi kesemua syarat-syarat yang telah ditetapkan ini. Sekiranya salah satu syarat di atas gagal saya penuhi,  tindakan undang-undang berhak dikenakan ke atas saya. _______________________________ 
NAMA:
NO K/P: 
TARIKH:
Post a Comment